Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng cơ sở thiết kế dây chuyền công nghệ / Vũ Duy Đô
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
43 tr.
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

2
Bài giảng Công nghệ lạnh thực phẩm / Vũ Duy Đô
Trường Đại học Nha Trang, 2011
71 tr
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:221)

3
Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng, sữa / Vũ Duy Đô
Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2012
131 tr.
Vũ Duy Đô

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:97)

4
Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất bia tại nhà máy bia HUBI - Nha Trang, nghên cứu công đoạn nấu và lọc nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất / Vũ Cao Trường; Vũ Duy Đô: GVHD
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2006
60 tr.: ; 29 cm
Vũ Cao Trường

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
5
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thử nghiệm mứt vỏ cam - cà rốt / Nguyễn Thị Soạn; Vũ Duy Đô: GVHD
Đại học Nha Trang, 2010 : Đại học Nha Trang, 2010
105 tr : phụ lục ; 27cm
Nguyễn Thị Soạn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2 of 2