Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
3
4
Hệ thống thông tin kế toán / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2007
373 tr. ; 24 cm
Thiều Thị Tâm

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:304) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)

5
Hệ thống thông tin kế toán : Tóm tắt lý thuyết - 100 bài tập tự giải - Trắc nghiệm / Thiều Thị Tâm, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Quang Huy
Hà Nội : Thống kê, 2008
334 tr. ; 24 cm
Thiều Thị Tâm

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:272) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:35)

       1  2  3 of 3