Ngày đăng bài: 05/03/2024 10:25
Lượt xem: 90856
Thông báo cập nhật trang web thư viện
Từ 04/3/2024 trang web Thư viện tiến hành nâng cấp, có thể gián đoạn truy cập tại một số thời điểm.

Từ ngày 04/03/2024 Thư viện tiến hành nâng cấp website Thư viện.

Quá trình nâng cấp có thể bạn đọc sẽ bị gián đoạn truy cập tại mốt số thời điểm. Khi công tác hoàn tất trang web sẽ được duy trì như thường lệ mà không thông báo lại về việc đã nâng cấp xong.

Trân trọng thông báo đến quý bạn đọc được biết.

                                                                                                                                                            THƯ VIỆN

Nhận xét