Thông báo tạm ngưng phục vụ trong 2 ngày 30 và 31/10/2019
Tạm ngưng phục vụ do mưa bão

Do tình hình mưa bão có thể diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Nhà trường:

- Sinh viên toàn trường sẽ nghỉ học trong 2 ngày 30 và 31/10/2019.

- Trong thời gian trên, Cán bộ thư viện phòng chống bão và trực đơn vị, tạm ngưng phục vụ sinh viên.

 

 

 

 

 


Nhận xét