Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/10/2019
Tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào ngày 28/10

Ngày 28/10/2019, Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc.

Lý do: Toàn thể cán bộ viên chức Thư viện tham dự Hội nghị cán bộ viên chức trường ĐH Nha Trang năm học 2019-2020 .

 


Nhận xét