Thông báo thay đổi chính sách mượn tài liệu tại kho
Tăng thời hạn mượn tài liệu lên 14 ngày cho tất cả các sách

Bắt đầu từ ngày 23/9/2019, Thư viện thay đổi chính sách mượn tài liệu tại kho sách, cụ thể như sau:

- Thời hạn mượn cho tất cả các sách : 14 ngày.

- Số lượng sách mượn: 03 cuốn/ 1 lần.

- Báo, tạp chí, khóa luận, luận văn, luận án: vẫn duy trì đọc tại chỗ như trước.

Lưu ý: Bạn đọc có thể gia hạn để tăng thời hạn mượn, Xem thêm Hướng dẫn Gia hạn online

 

 

 

 

 


Nhận xét