Thời gian phục vụ theo giờ hành chính và nghỉ Tết Nguyên Đán 2018
Lịch làm việc theo giờ hành chính và nghỉ Tết Nguyên Đán

Từ ngày 28/01/2019 - đến hết ngày 15/02/2018: Thư viện phục vụ theo giờ hành chính.

Nghỉ Tết Nguyên Đán: Từ 02/2/2019 đến hết ngày 10/02/2019.

Từ ngày 18/02/2019, Thư viện phục vụ ca tối như thường lệ


Nhận xét