Thông báo Nghỉ Tết dương lịch năm 2019
Nghỉ từ 30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019

Thư viện nghỉ tết Dương lịch 2019: Thời gian nghỉ từ ngày 30/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019.

Bắt đầu từ ngày 02/01/2019 Thư viện mở cửa và phục vụ lại như thường lệ.


Nhận xét