Thông báo tập huấn sử dụng Thư viện đối với k60
Thời gian tập huấn và tiếp nhận đăng ký tập huấn
  • Thư viện sẽ tổ chức tập huấn sử dụng cho sinh viên K.60 từ ngày 20/9 - 31 /10/2018.
  • Thủ tục: Đại diện Ban cán sự lớp lên trực tiếp Thư viện để đăng ký lịch tập huấn cụ thể cho lớp.
  • Địa chỉ liên hệ: cô Nguyễn Thị Hiền Trang, tòa nhà TV1- Thư viện, ĐT: 02582 471 443 (trong giờ hành chính).
  • Thời gian nhận đăng ký bắt đầu từ 17/9/2018.
  • Các lớp đăng ký lịch trước sẽ tập huấn trước. Chỉ những sinh viên đã qua tập huấn mới được cấp quyền sử dụng Thư viện.

Nhận xét