Thông báo Thanh toán ra trường quý 3-năm 2018 và danh sách sinh viên đang mượn hoặc nợ quá hạn tại Thư viện
Tính đến hết ngày 2/8/2018
Danh sách tính đến ngày 02/08/2018

Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Thư viện để trả sách đúng thời hạn và thanh toán phí phạt quá hạn nếu có.

Danh sách gồm: sinh viên đang mượn tài liệu theo quy định, mượn quá hạn chưa trả, bị phạt quá hạn chưa thanh toán: Xem chi tiết

Đặc biệt là Sinh viên đã tốt nghiệp/chuẩn bị tốt nghiệp quý 3-2018, để hoàn tất thủ tục ra trường.

- Sinh viên đạt điểm bảo vệ Đồ án/Khóa luận từ 9 điểm trở lên, cần nộp 1 bản giấy Khóa luận + 1 CD nội dung khóa luận về thư viện, Xem thêm: Quy trình thanh toán ra trường tại Thư viện

- Địa chỉ thanh toán ra trường (Cấp giấy xác nhận không nợ) tại Thư viện: Quầy thủ thư nhà TV1- Thư viện, trong giờ hành chính. ĐT: 0582 471 443.

- Các trường hợp thanh toán tài liệu thông thường (Đối với sinh viên đang còn học), không cần giấy Xác nhận không nợ.

- Các trường hợp đã có tên trong danh sách tốt nghiệp, cần giấy Xác nhận không nợ, để nhận bằng tốt nghiệp.

Các trường hợp sinh viên chưa hoàn tất thủ tục tại Thư viện theo quy định, Thư viện sẽ gửi danh sách về Trường để tạm hoãn phát bằng Tốt nghiệp.


Nhận xét