Thông báo về lớp Tập huấn sử dụng thư viện bổ sung (được tổ chức miễn phí hàng tuần tại Thư viện)
Dành cho Sinh viên chưa qua tập huấn đầu khóa và sinh viên có nhu cầu được tập huấn lại

Nhằm hỗ trợ bạn đọc sử dụng thư viện hiệu quả hơn, Từ tháng 4/2018, Thư viện sẽ tổ chức Lớp tập huấn sử dụng thư viện bổ sung (tổ chức miễn phí hàng tuần).

Thời gian: 15h chiều ngày thứ 5 hàng tuần.

Nội dung tập huấn: Kỹ năng tìm kiếm, sử dụng tài liệu giấy và số, Cách sử dụng máy mượn/trả sách tự động, Nội quy, chính sách sử dụng Thư viện, Dịch vụ và các tiện ích hỗ trợ người học (Không gian học tập, phòng thuyết trình có màn chiếu...).

Liên hệ đăng ký: Quầy thủ thư nhà TV1- thư viện, gặp cô Trần Thị Huyền Trang - ĐT: 0258 2471 443

 

 


Nhận xét