Thông báo phục vụ Tủ sách Thư viện Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang
Chính sách mượn và Danh mục với 1000 tên sách

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc tại Trường về các tài liệu Khoa học xã hội, Kỹ năng sống (tâm lí học ứng dụng), truyện, tiểu thuyết, Địa lý- du lịch... Thư viện ĐHNT đã phối hợp với Thư viện Tỉnh mở Tủ sách của TV Tỉnh tại Thư viện đại học Nha Trang.

Danh mục sách: Xem chi tiết

Thư viện hân hạnh được phục vụ quý thầy cô và sinh viên!

Chính sách mượn: 

- Cán bộ của trường: 3 tên sách/1 lần mượn

- Sinh viên: 2 tên sách/ 1lần mượn/

- Thời gian mượn: 30 ngày

Địa chỉ phục vụ: Thư viện Trường ĐHNT

Thông tin liên hệ: Tổ phục vụ - Thư viện (ĐT: 058. 2471443)


Nhận xét