Duy trì tủ sách 1000 quyển của TV Tỉnh Khánh Hòa tại TV ĐH Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 11/2018

Tủ sách của TV Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang bắt đầu phục vụ từ tháng 7/2017 đến nay.

Tiếp tục duy trì tủ sách với 1000 tên sách Văn học, Kỹ năng sống, địa lý, lịch sử...Thư viện đã tiếp tục luân chuyển thêm 300 đầu sách mới trong tháng 11/2018 để phục vụ bạn đọc.

Danh mục sách 1000 tên sách: Xem chi tiết

Thư viện hân hạnh được phục vụ quý thầy cô và sinh viên!

Chính sách mượn: 

- Cán bộ của trường: 3 tên sách/1 lần mượn.

- Sinh viên: 2 tên sách/ 1lần mượn.

- Thời gian mượn: 30 ngày.

- Mượn và trả sách tại quầy thủ thư (Không Mượn/trả sách qua máy tự động).

Địa chỉ phục vụ: Thư viện Trường ĐHNT.

Thông tin liên hệ: Tổ phục vụ - Thư viện (ĐT: 02 582.471.443).


Nhận xét