Danh mục sách biếu tháng 12/2016
Thư viện đã nhận được 54 đầu sách

Trong tháng 12/2016, Thư viện Đại học Nha Trang đã nhận được 54 đầu sách từ Cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường và nhà xuất bản Đại học bách khoa Hà Nội gửi tặng.

Số sách trên sẽ được xử lý nghiệp vụ và đưa vào phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất (Danh mục sách biếu).

 

 


Nhận xét