Thông báo nghỉ Tết Dương lịch
Thời gian tạm ngưng phục vụ trong dịp Tết Dương lịch

Thư viện sẽ tạm ngưng phục vụ trong dịp Tết Dương lịch, cụ thể như sau:

- Bộ phận Phát triển tài nguyên & Thư viện số: Nghỉ từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017. 

- Bộ phận phục vụ (tại nhà TV1 - kho sách): Nghỉ từ ngày 01/1/2017 đến hết ngày 02/01/2017.

Sau thời gian trên Thư viện phục vụ như thường lệ.

Trân trọng thông báo đến bạn đọc!

THƯ VIỆN

 

 


Nhận xét