Thông báo thay đổi chính sách sử dụng trên thư viện số
Cho phép đọc online và tải tài liệu (có áp hạn ngạch)

Bắt đầu từ 15/12/2016, Thư viện thay đổi chính sách truy cập tài liệu số như sau:

Cán bộ viên chức, học viên, sinh viên trường Đại học Nha Trang ở tất cả các hệ đào tạo được đọc toàn văn online tất cả những nguồn tài liệu số Thư viện có và công bố.

- Khi truy cập vào nội dung tài liệu số, hệ thống sẽ tự động thông báo với nội dung và nút nhấn Đồng ý. Nếu nhấn chọn Đồng ý thì tiếp tục sử dụng.

Được phép tải toàn văn miễn phí (Có hạn ngach):

Đối với Cán bộ và giảng viên: 10 tài liệu/ 30 ngày. Khi chọn chế độ tải Toàn văn, sẽ có hộp thoại cảnh báo.

Đối với Học viên, sinh viên: 2 tài liệu/ 7 ngày. Khi chọn chế độ tải Toàn văn, sẽ có hộp thoại cảnh báo.

Sau khi hết hạn ngạch, người dùng chỉ có thể xem online, và phải đợi sang kỳ tính hạn ngạch kế tiếp mới có thể tiếp tục tải được tài liệu.

Trân trọng thông báo đến người dùng!


Nhận xét