Thông báo về việc sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu khoa học của hiệp hội khoa học hoàng gia (RSC)
Cơ sở dữ liệu miễn phí

Vừa qua, Thư viện đã thực hiện việc đăng ký sử dụng miễn phí 2 tháng  với  dữ liệu khoa học của Hiệp hội khoa học Hoàng Gia (RSC)  cho cán bộ, học viên và sinh viên nhà trường.

Cơ sở dữ liệu khoa học của Hiệp hội khoa học Hoàng Gia (RSC) là một trong những hiệp hội hóa học lâu đời nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới ra đời từ năm 1841. RSC có số lượng sách và tạp chí khoa học chuyên ngành rất lớn với chỉ số ảnh hưởng khoa học của các tạp chí RSC là 5.772 (IF), bao gồm các chủ đề: Hóa học đa ngành, Môi trường và Năng lượng, Thực phẩm, Phân tử vi sinh và Hóa dược, Vật liệu, Polime, Nano, Công nghệ hóa học, Năng lượng và chất đốt.... 

            Thông tin truy cập:

Địa chỉ truy cập: http://pubs.rsc.org/

Tài khoản truy cập: Thông qua địa chỉ IP. 

Độc giả truy cập từ trong trường không cần tài khoản.

Thời gian: 1/11/2016 -  31/12/2016.

Thư viện xin giới thiệu cơ sở dữ liệu này đến quý thầy cô, học viên và sinh viên nhà trường biết để sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, độc giả cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Thư viện qua:

- ĐT: 0582 471 443

- Email: tv@ntu.edu.vn


Nhận xét