Tập huấn sử dụng thư viện cho sinh viên khóa 58
Từ ngày 26/09/2016 đến giữa tháng 11/2016

Nhằm hỗ trợ độc giả kỹ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu, hàng năm Thư viện Đại học Nha Trang thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bạn đọc sử dụng thư viện đặc biệt là sinh viên khóa mới của Trường.

Tham gia lớp tập huấn, bạn đọc sẽ biết những thông tin tổng quan về thư viện, những thủ tục cần thiết để trở thành độc giả của thư viện, các nội quy quy định của thư viện.  Bên cạnh đó, sinh viên cũng được cán bộ thư viện hướng dẫn làm thế nào để tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên, các dịch vụ và các trang thiết bị tại thư viện.

Một số hình ảnh tập huấn sử dụng thư viện

                    

                     

                     

 

Nguyễn Thị Lợi


Nhận xét