Địa chỉ website các thư viện
Tên Thư viện Địa chỉ trang web
Đại học quốc gia Việt Nam http://nlv.gov.vn/
Thư viện học liệu mở Việt Nam http://voer.edu.vn/
Liên chi hội thư viện Đại học phía Nam - VILASAL http://vilasal.org.vn/
Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật http://lib.uel.edu.vn/
Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp http://thuvien.dthu.edu.vn
Thư viện Trường Đại học Sài Gòn http://lib.sgu.edu.vn/
Thư viện Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng http://lib.caothang.edu.vn/
Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM http://lib.iuh.edu.vn/vi/
Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiện http://www.glib.hcmuns.edu.vn
Thư viện Đại học Mỹ thuật TP. HCM http://hcmufa.edu.vn/thu-vien/
Thư viện Đại học Thủ Dầu Một http://lib.tdmu.edu.vn/
Thư viện Đại học An Giang http://lib.agu.edu.vn/
Thư viện Trường CĐ Giao thông Vận tải 3 http://lib.hcmct3.edu.vn/
Thư viện Đại học Tiền Giang http://thuvienso.tgu.edu.vn/
Thư viện Đại học Bách Khoa TP. HCM http://www.lib.hcmut.edu.vn/
Thư viện Cao đẳng Công thương TP. HCM http://thuvien.hitu.edu.vn/
Thư viện Đại học Y Dược http://thuvien.yds.edu.vn/
Thư viện Đại học Kinh tế TP. HCM http://www.lib.ueh.edu.vn/
Thư viện Đại học Bình Dương http://thuvien.bdu.edu.vn/
Thư viện ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch http://pnt.tailieu.vn/
Thư viện Đại học Nông Lâm http://elib.hcmuaf.edu.vn/
Thư viện ĐH DL Văn Lang http://thuvien.vanlanguni.edu.vn/
Thư viện trường CĐ Sư phạm Huế http://klfcdsp.huecity.vn/
Thư viện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành http://elib.ntt.edu.vn/
Trường CĐ Sư phạm Gia Lai http://cdspgialai.edu.vn/
Thư viện Đại học Ngân Hàng TP. HCM http://library.buh.edu.vn/Default.aspx
Thư viện Đại học Mở TP. HCM http://thuvien.ou.edu.vn/
Thư viện Đại học Văn hóa TP. HCM http://lib.hcmuc.edu.vn/
Thư viện ĐH Tài Chính Marketting http://thuvien.ufm.edu.vn/
Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia http://www.vnulib.edu.vn/#1
Thư viện ĐH Sư phạm TP.HCM http://lib.hcmup.edu.vn/
Thư viện Đại học Thể dục Thể thao TP. HCM http://lib.hcmup.edu.vn/
Thư viện Trường Đại học Trà Vinh http://lib.tvu.edu.vn/
Trung tâm Thông tin tư liệu Đại học Đà Nẵng http://www.lirc.udn.vn/
Thư viện ĐH Sư phạm Kỹ Thuật http://lib.hcmute.edu.vn/
Thư viện ĐH Ngọai ngữ Tin học TP.HCM http://www.huflit.edu.vn/
Thư viện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM http://lib.hutech.edu.vn/
Thư viện ĐH Tây Nguyên http://tn.ttn.edu.vn/thuvien/
Thư viện ĐH Duy Tân http://elib.duytan.edu.vn/
Thư viện ĐH Văn Hiến http://tv.vhu.edu.vn/
Thư viện ĐH Luật TP.HCM http://hcmulaw.cloudgate.vn/#login
Thư viện ĐH Công nghệ Sài Gòn http://itpc.edu.vn/nguon-tai-nguyen/thu-vien/
Thư viện ĐH Cần Thơ http://www.lrc.ctu.edu.vn/
Thư viện ĐH Đà Lạt http://thuvien.dlu.edu.vn/
Thư viện ĐH DL Hùng Vương http://hungvuong.edu.vn/thuvien/
Thư viện ĐH Quảng Nam http://117.3.146.91/opac/
Thư viện ĐH Công nghệ Đồng Nai http://dnulib.edu.vn/
Thư viện Học viện Hàng không http://vaa.edu.vn/thu-vien
Thư viện Đại học Đồng Nai http://dnulib.edu.vn/
Thư viện ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM http://thuvien.hufi.vn/
Thư viện ĐH Kinh tế Đà Nẵng http://lib.due.edu.vn/
Thư viện ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu http://thuvienso.bvu.edu.vn/
Thư viện Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục http://www.iemh.edu.vn/
Thuw viện Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiến thức Ngọai ngữ Ngọai giao http://www.cefalt.edu.vn
Thư viện Trường CĐ Sư phạm Đaklak http://www.dlc.edu.vn/lt.aspx?cid=326
Thư viện Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TP.HCM http://lib.hiast.edu.vn/
Thư viện Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt http://cdspdalat.edu.vn/
Thư viện Trường CĐ Sư phạm Bến Tre http://www.cdbt.edu.vn/

 


Tin bài khác