Ngày đăng bài: 13/05/2024 11:03
Lượt xem: 68058
Thông báo về việc thu nhận Đồ án Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên K62
“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp cả bản in và bản mềm, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

 

- Thực hiện QĐ số 1286/QĐ-ĐHNT, ngày 02/12/2021, “Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy”, Khoản II, mục 17. Tổ chức lưu trữ ĐAKL. 

       Thư viện triển khai thu nhận khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học như sau:

  • Đối với SV đạt 9,0 điểm trở lên: Nộp 1 bản in khóa luận/ đồ án chính thức đã hoàn thiện (có đầy đủ: quyết định giao đề tài, chữ ký của cán bộ hướng dẫn, chữ ký của sinh viên, báo cáo quét đạo văn, yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng phản biện-nếu có) và 01 CD-ROM chứa file toàn văn của khóa luận định dạng *.PDF (Hoặc chuẩn bị sẵn file toàn văn dạng pdf,có nội dung, trình tự giống như bản in hoàn thiện đã bảo vệ tốt nghiệp, khi nộp Đồ án/Khóa luận bản in thì gửi file toàn văn đến email của thủ thư nhận và email của Thư viện là thuvien@ntu.edu.vn với Tiêu đề Gửi file toàn văn ĐA/Khóa luận đạt từ 9 điểm).
  • Đối với SV đạt 5,0 đến dưới 9,0 điểm: Sinh viên chuẩn bị file toàn văn ĐAKL ở định dạng pdf ( file có nội dung, trình tự giống như bản in hoàn thiện đã bảo vệ tốt nghiệp) và gửi đến email của Thư viện là thuvien@ntu.edu.vn  với Tiêu đề Gửi file toàn văn ĐA/Khóa luận dưới 9 điểm. Nội dung email ghi rõ Họ tên sinh viên gửi và số điện thoại liên lạc của sinh viên (để Thư viện tiện liên hệ nếu file bị lỗi, cần gửi lại).
  • Sinh viên nộp ĐA/KL ngay sau khi biết điểm bảo vệ, cho đến 01 tuần trước khi có quyết định tốt nghiệp. 

 Vui lòng xem chi tiết Thông báo và hướng dẫn Tại đây

 

Nhận xét